เกาะของประเทศไทยในจังหวัดตราด

เกาะของประเทศไทยในจังหวัดตราด ทะเล เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของจังหวัดตราดและเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย เกาะกูดเป็นทางทิศตะวันออกของเกาะจะต้องตั้งอยู่ในจังหวัดตราด ทะเล เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทยรองจากเกาะภูเก็ต เกาะช้าง และเกาะสมุย เกาะกูดมีความยาว 25 กิโลเมตร กว้าง 12 กิโลเมตร

อยู่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 80 กิโลเมตร เกาะแห่งนี้รักษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดี น้ำตกหลายแห่งโผล่ออกมาจากภูเขาบนเกาะ มีชายหาดที่สวยงามหลายแห่งให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ได้แก่ อ่าวไม้สีเหล็ก อ่าวยายกี หาดคลองมาต อ่าวตะเภา อ่าวน้อย หาดคลองเจ้า อ่าวงามค้อ อ่าวบางเบ้า หาดตะเคียน หาดคลองหิน อ่าวชาก และอ่าวพร้าว การเดินทาง มีเรือข้ามฟากให้บริการที่ท่าเรือแหลมศอก ตำบลอ่าวช่อ อำเภอเมือง มีบริการเรือข้ามฟาก 3 แห่ง ซึ่งจะจัดการตารางการเดินทางให้สอดคล้องกับฤดูกาล สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะกูด-น้ำตกคลองเจ้า เป็นน้ำตกสามชั้นที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ชั้นบนสุดเป็นลำธาร และชั้นล่างสุดเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ ในปี พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) แห่งสยามเสด็จเยือนน้ำตกชื่อ “น้ำตกอานัมก๊อก” ทรงพระราชทานนามโดยพระมหากษัตริย์เพื่อระลึกถึงองค์เชียงซื่อ กษัตริย์แห่งอันนัม (เวียดนาม) ที่เสด็จมาที่นี่ ลี้ภัยในสมัยเกิดจลาจลในสมัยรัชกาลที่ 1 มหาราช ต้นไจแอนท์เป็นต้นไม้อายุ 100 ปี ซึ่งใช้คน 5 คนไปจนสุดทาง พวกเขาถูกค้นพบโดยชาวบ้านเกาะกูด “ต้นไม้ยักษ์” ได้แก่ ต้นมะค่ายักษ์ และต้นไทรยักษ์ น้ำตกคลองยายกีเป็นน้ำตกขนาดกลางบนเกาะกูดซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้